Карбидни отрезни ленти

Висока производителност при закалени стомани

Нова гама карбидни ленти на Lenox USA
Многостранно използваема твърдосплавна лента
За рязане на абразивни и закалени материали
За извънредно висока производителност на рязане
Ефективност при високолегирани материали
Тристранно заточване на зъбите
С твърдосплавен зърнест състав за рязане на абразивни и закалени материали
Препоръчва се за серийно рязане на титан
За право рязане без опасност от притискане на материала в лентата
Чапразна форма на зъбите